Πολιτκή προστασίας
Προστασία καταναλωτή και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
Πολιτκή προστασίας
Προστασία καταναλωτή και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
Πολιτική προστασίας καταναλωτή

Για την επίλυση προβλημάτων αναφορικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή μπορείς να ενημερωθείς από -εδώ-.

Πολιτική προστασίας ιστοσελίδας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, δηλαδή το υλικό της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών της. Το υλικό αλλά και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα για κατασκευή εξωτερικών βάσεων δεδομένων καθώς και οποιαδήποτε αποθήκευση πληροφοριών σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Πολιτική προστασίας καταναλωτή

Για την επίλυση προβλημάτων αναφορικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή μπορείς να ενημερωθείς από -εδώ-.

Πολιτική προστασίας ιστοσελίδας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, δηλαδή το υλικό της Ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών της. Το υλικό αλλά και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα για κατασκευή εξωτερικών βάσεων δεδομένων καθώς και οποιαδήποτε αποθήκευση πληροφοριών σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Πληροφορίες