Πολιτκή απορρήτου
Πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες και τα προσωπικά σας δεδομένα.
Πολιτκή απορρήτου
Πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες και τα προσωπικά σας δεδομένα.
Εισαγωγή στην πολιτική απορρήτου

Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επίσκεψη ή / και την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα clickaway.gr. Εν’ τάχει να σας ενημερώσουμε ότι έχετε πάντα τον έλεγχο των δεδομένων των οποίων καταχωρείτε στην ιστοσελίδα όπως επίσης και τον έλεγχο του τρόπου της αξιοποίησης των δεδομένων αυτών. Το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντικό για εμάς και βάσει της παρούσας πολιτικής απόρρητου επεξεργαζόμαστε και διαχειριζόμαστε τα δεδομένα αυτά με διαφάνια και ειλικρίνια.

Να σας ενημερώσουμε ότι μέσω της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα clickaway.gr, μέσω της εγγραφής σας ή και της δημιουργίας παραγγελίας αποδέχεστε και συναινείτε με την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας clickaway.gr όπως αυτή την προσδιορίζουμε στην παρούσα σελίδα. Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την δημιουργία και χρήση cookies, αρχεία τα οποία δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται κατά την πρώτη και κάθε επόμενη επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όπως επίσης και με την Πολιτική Cookies της Ιστοσελίδας clickaway.gr την οποία μπορείτε να βρείτε -εδώ-. Η Πολιτική Cookies μας επιτρέπει τη δημιουργία και χρήση των αρχείων cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας ώστε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην χρήση της Ιστοσελίδας clickaway.gr.

Υπεύθυνος δεδομένων

Η εταιρεία μας έφ' εξής "clickaway.gr" ή "Εταιρεία" με διεύθυνση Αλβέρτου Κοέν 4, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα είναι νομικά υπεύθυνη για την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, πληροφοριών έφ εξής "δεδομένα" τα οποία δημιουργούνται και καταχωρούνται κατά την επίσκεψή σας ή και κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα clickaway.gr. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προβολής, ταξινόμησης, σύγκρισης προϊόντων κ.α. καθώς και στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης παραγγελιοληψίας, αγοράς προϊόντων κ.α. έφ εξής "Υπηρεσίες" clickaway.gr.

Νομική υποχρέωση

Βάσει νόμου, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές κατά την χρονική περίοδο και με τον τρόπο τον οποίο αυτό χρειάζεται σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση.

Συλλογή δεδομένων

Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε τις κατηγορίες των δεδομένων και τα στάδια κατά τα οποία επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά. Η έναρξη της διαδικασίας αυτής πραγματοποιείται κατά την πρώτη και κάθε επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα clickaway.gr και συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.clickaway.gr.

 • Δεδομένα συσκευής

  Η κατηγορία αυτή σχετίζεται με την συλλογή δεδομένων από ηλεκτρονικές συσκευές μέσω των οποίων υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας. Συνήθως τέτοιες συσκευές είναι ο υπολογιστής, η κινητή τηλεφωνική συσκευή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα να υπάρξει χρήση της Ιστοσελίδας. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν την διεύθυνση IP, τον δρομολογητή, την γεωγραφική τοποθεσία, την διεύθυνση του επισκέπτη ή του εγγεγραμμένου χρήστη, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης της ιστοσελίδας όπως επίσης και του λειτουργικού συστήματος της συσκευής μέσω της οποίας γίνεται η επίσκεψη και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

 • Δεδομένα χρήσης

  Η κατηγορία αυτή σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας και μέσω αυτής δημιουργούνται και συλλέγονται δεδομένα σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα, τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας περιλαμβάνοντας τις σελίδες πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας, τη διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα και τη διαδρομή πλοήγησης στην ιστοσελίδα.

 • Δεδομένα χρήστη

  Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν όλες οι πιθανές πληροφορίες ή τα αναγκαία στοιχεία χρήστη τα οποία χρειάζονται για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται κατά την δημιουργία λογαριασμού, κατά την ενεργοποίηση συνδρομητικού πακέτου, κατά την εύρεση καταστημάτων και γενικότερα κατά τη διαδικασία της δημιουργίας, καταχώρησης και αποστολής παραγγελιών. Σε αυτά τα δεδομένα ανήκουν η ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email), το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας ή διεύθυνση αποστολής, η φωτογραφία του λογαριασμού, η ημερομηνία γέννησης, το φύλλο, ενδιαφέροντα και αγαπημένες ασχολίες (hobby), το εκπαιδευτικό επίπεδο και η επαγγελματική κατάσταση. Εάν ο χρήστης ανήκει στην κατηγορία των συνεργαζόμενων καταστημάτων θα ζητήσουμε επίσης επιπλέον στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 • Δεδομένα προώθησης

  Η κατηγορία αυτή σχετίζεται με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου (email) κατά την διάρκεια εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού και κατά την διάρκεια εγγραφής την κατάσταση αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 • Δεδομένα γενικού χαρακτήρα

  Σε αυτήν την κατηγορία αναφερόμαστε στα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται κατά ή προκύπτουν από την χρήση της ιστοσελίδας και σχετίζονται με την επιλογή προϊόντων και την δημιουργία αγορών και παραγγελιών, από την επιλογή αγαπημένων προϊόντων και καταστημάτων, από τις ποσότητες και αξίες αγοράς, πληροφορίες που συλλέγονται με την καταχώρηση των τρόπων πληρωμής, δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την μελέτη του χρόνου όπως χρονικές περιόδους, συχνότητα, συνθήκες κ.α.

 • Δεδομένα συναλλαγών

  Δεδομένα σχετικά με τις αγορές και σχετικά με τις παραγγελίες, την χρήση των υπηρεσιών, δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την εκτέλεση συναλλαγών όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό, την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email), πληροφορίες σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό και πληροφορίες σχετικά με τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.

 • Δεδομένα δημοσιεύσεων

  Δεδομένα τα οποία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα με την πρόθεση τη δημοσίευση στο διαδίκτυο, όπως το όνομα χρήστη, σχετικές πληροφορίες του λογαριασμού χρήστη, όπως επίσης και το περιεχόμενο της δημοσίευσης της ίδιας.

 • Δεδομένα επικοινωνίας

  Σε αυτή την κατηγορία αναφερόμαστε σε δεδομένα τα οποία περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία με την ιστοσελίδα, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένου της χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), μέσω των ηλεκτρονικών εντύπων της ιστοσελίδας και περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο της επικοινωνίας αυτής και τα μεταδεδομένα (metadata).

 • Υπόλοιπα δεδομένα

  Οποιαδήποτε άλλο δεδομένο το οποίο δημιουργείται ή καταχωρείται στην ιστοσελίδα clickaway.gr.

Δεδομένα τρίτων

Πριν μας κοινοποιηθεί οποιοδήποτε πληροφορία ή δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα τρίτου, θα πρέπει πρωτογενώς να υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί απορρήτου.

Χρήση δεδομένων

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε χρησιμοποιούνται για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας clickaway.gr. Αναλυτικότερα:

 • Για τη διαχείριση της ιστοσελίδας clickaway.gr

 • Για την προσαρμογή και διαμόρφωση της ιστοσελίδας clickaway.gr στις επιλογές του επισκέπτη ή του χρήστη.

 • Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών της ιστοσελίδας clickaway.gr ανά επισκέπτη ή χρήστη.

 • Για την αποστολή παραγγελμένων προϊόντων.

 • Για την παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας clickaway.gr.

 • Για την εμφάνιση ή αποστολή συναλλαγών ή κινήσεων, πληρωμή παροχών και παραγγελιών, έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων, υπενθυμίσεων κ.α. τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

 • Για την αποστολή επικοινωνίας μη διαφημιστικού περιεχομένου.

 • Για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email ή μέσω sms σχετικά με αιτήματα χρήστη.

 • Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατόπιν εγγραφής στη σχετική κατάσταση αποστολής. Η εγγραφή αυτή μπορεί να καταργηθεί ανά πάσα χρονική περίοδο είτε μέσω σχετικής ρύθμισης είτε μέσω επικοινωνίας με το τμήμα υποστήριξης της ιστοσελίδας επιλέγοντας -εδώ-.

 • Για την αποστολή γενικών στατιστικών δεδομένων (άνευ προσωπικών δεδομένων) σε τρίτους.

 • Για τη διαχείριση της ασφάλειας της ιστοσελίδας και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης.

 • Για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας περιλαμβάνοντας και τη επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων της ιστοσελίδας.

 • Για άλλες χρήσεις στην ίδια κατηγορία.

Οι προσωπικές πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται στην ιστοσελίδα προς δημοσίευση θα επεξεργάζονται ή και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Επίσης, οι χρήστες ή και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν την δυνατότητα ρύθμισης της επεξεργασίας και δημοσίευσης των δεδομένων μέσω της λειτουργίας ελέγχου πολιτικής απορρήτου. Τέλος, η εταιρία δεσμεύεται για το απόρρητο των δεδομένων και στο πλαίσιο αυτό τα δεδομένα δεν θα δοθούν σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και σχετική συναίνεση – αποδοχή.

Δημοσίευση δεδομένων

Τα δεδομένα ενδέχεται να δημοσιευθούν στο σύνολο των εργαζομένων της ιστοσελίδας ή και της Εταιρείας συμπεριλαμβάνοντας στελέχη, ασφαλιστικούς και επαγγελματικούς συμβούλους, εκπροσώπους, προμηθευτές, υπεργολάβους, συνεργάτες και γενικότερα όπως αυτό απαιτείται για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας ή και της Εταιρείας και όπως προσδιορίζεται από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Στο πλαίσιο αυτό τα δεδομένα ενδέχεται να δημοσιευθούν στο σύνολο των εργαζομένων του ομίλου εταιρειών της Εταιρείας, σε θυγατρικές εταιρείες, σε εταιρείες και θυγατρικές εταιρείες ελέγχου χαρτοφυλακίου όπως αυτό απαιτείται για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας ή και της Εταιρείας και όπως προσδιορίζεται από την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Τα δεδομένα της ιστοσελίδας μπορούν να δημοσιευθούν:

 • Στον βαθμό και στο μέτρο που κρίνεται ή και απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί απορρήτου.

 • Σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία.

 • Με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου και την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές ή και τρίτους με σκοπό τη μείωση τυχόν πιστωτικού κινδύνου και την πρόληψη παράνομων πρακτικών.

 • Στο πλαίσιο προσέλκυσης επενδυτών ή και ενδιαφερόμενων αγοραστών με σκοπό την διάθεση επενδυτικών πακέτων ή μετοχών, την τμηματική ή ολική πώληση της ιστοσελίδας ή και άλλων ενεργειών τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

 • Με σκοπό την παροχή δεδομένων σε δικαστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή μετά από σχετική ενημέρωση της Εταιρίας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για το απόρρητο των δεδομένων και στο πλαίσιο αυτό δεν θα δημοσιεύσει τα δεδομένα σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση - συγκατάθεση.

Επεξεργασία δεδομένων εκτός ΕΕ

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτό προσδιορίζεται από την παρούσα πολιτική απορρήτου καθώς:

 • Η αποθήκευση και η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται στους servers της Εταιρείας και ενδέχεται τμήμα ή το σύνολο των servers να βρίσκονται εκτός Ελλάδας αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Συνεπακόλουθα, η επεξεργασία και η αποθήκευση των δεδομένων της ιστοσελίδας ενδέχεται να πραγματοποιείται σε χώρες και κράτη τα οποία δεν έχουν την αντίστοιχη νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία η Ιαπωνία η Κίνα και η Ινδία.

 • Τα δεδομένα της ιστοσελίδας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Παρότι η Εταιρεία καταβάλει προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης ή και της λανθασμένης χρήσης των δεδομένων από τρίτους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το αποτρέψει ολοκληρωτικά.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Σε αυτή την ενότητα ορίζεται η διαδικασία και η πολιτική διατήρησης και διαγραφής των δεδομένων η οποία που έχει σχεδιαστεί με βάση την εναρμόνιση της Εταιρείας με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική κείμενη νομοθεσία περί διατήρησης και διαγραφής των δεδομένων.

Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα κρίνεται ότι είναι απαραίτητο σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας. Παρόλα αυτά, διαγράφουμε τα δεδομένα:

 • Μετά από σχετική ενημέρωση από τον ενδιαφερόμενο.

 • Σε λογαριασμούς οι οποίοι παραμένουν ανενεργοί για 2 χρόνια.

Παρά τις υπόλοιπες διατάξεις που προβλέπει η ενότητα, θα διατηρήσουμε δεδομένα ή και έγγραφα ή και ηλεκτρονικά έγγραφα:

 • Στο βαθμό και στο μέτρο που κρίνεται ή και απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί απορρήτου.

 • Σε περίπτωση που τα δεδομένα σχετίζονται με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία.

 • Με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου και την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές ή και τρίτους με σκοπό τη μείωση τυχόν πιστωτικού κινδύνου και την πρόληψη παράνομων πρακτικών.

 • Με σκοπό την παροχή δεδομένων σε δικαστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή μετά από σχετική ενημέρωση της Εταιρείας.

Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για την αποτροπή απώλειας, κακής χρήσης ή / και αλλοίωσης των δεδομένων. Επίσης, η Εταιρεία αποθηκεύει το σύνολο των δεδομένων της ιστοσελίδας σε διακομιστές (servers) οι οποίοι προστατεύονται με κωδικούς και με τείχος προστασίας.

Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στην ιστοσελίδα προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης. Παρόλα αυτά, καθώς η μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής και συνεπακόλουθα δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση από την Εταιρεία για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών, η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή του ενδεχόμενου κίνδυνου που ενέχει η μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Τροποποίηση πολιτικής

Μπορεί να μεταβάλουμε την πολιτική μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην παρούσα σελίδα της ιστοσελίδας. Θα πρέπει περιστασιακά να γίνεται έλεγχος της παρούσας σελίδας ώστε να γίνεται κατανοητή οποιαδήποτε μεταβολή της πολιτικής απορρήτου. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να υπάρξει ενημέρωση για τις μεταβολές της παρούσας πολιτικής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων της ιστοσελίδας.

Τα δικαιώματα σας

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής δεδομένων τα οποία διατηρούνται στην ιστοσελίδα κατά παραγγελία / ενημέρωση. Η διαδικασία κατά περίπτωση:

 • Μπορεί να ενέχει κόστος ή / και τέλος παροχής δεδομένων.

 • Μπορεί να απαιτηθεί ή παροχή επαρκών στοιχείων ταυτοποίησης όπως θεωρημένη από συμβολαιογράφο φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας, φωτοτυπία λογαριασμού υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για ταυτοποίηση της διεύθυνση ή άλλου εντύπου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντα.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει τα δεδομένα για την επιτρεπόμενη από το νόμο περίοδο.

Υπάρχει η δυνατότητα αίτησης διακοπής της επεξεργασίας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα διακοπής χρήσης της ιστοσελίδας και των παρεχομένων υπηρεσιών αυτής.

Εξωτερικές ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες και συνδέσμους από / σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει και να φέρει ευθύνη για τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων αυτών.

Ενημέρωση πολιτικής

Σε περίπτωση που κατά την άποψή σας χρειάζεται κάποια αλλαγή στην παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ιστοσελίδα -εδώ- συμπληρώνοντας στο θέμα επικοινωνίας Πολιτική Απορρήτου.

Πολιτική cookies

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την πολιτική cookies -εδώ-

Εισαγωγή στην πολιτική απορρήτου

Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επίσκεψη ή / και την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα clickaway.gr. Εν’ τάχει να σας ενημερώσουμε ότι έχετε πάντα τον έλεγχο των δεδομένων των οποίων καταχωρείτε στην ιστοσελίδα όπως επίσης και τον έλεγχο του τρόπου της αξιοποίησης των δεδομένων αυτών. Το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντικό για εμάς και βάσει της παρούσας πολιτικής απόρρητου επεξεργαζόμαστε και διαχειριζόμαστε τα δεδομένα αυτά με διαφάνια και ειλικρίνια.

Να σας ενημερώσουμε ότι μέσω της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα clickaway.gr, μέσω της εγγραφής σας ή και της δημιουργίας παραγγελίας αποδέχεστε και συναινείτε με την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας clickaway.gr όπως αυτή την προσδιορίζουμε στην παρούσα σελίδα. Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την δημιουργία και χρήση cookies, αρχεία τα οποία δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται κατά την πρώτη και κάθε επόμενη επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όπως επίσης και με την Πολιτική Cookies της Ιστοσελίδας clickaway.gr την οποία μπορείτε να βρείτε -εδώ-. Η Πολιτική Cookies μας επιτρέπει τη δημιουργία και χρήση των αρχείων cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας ώστε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην χρήση της Ιστοσελίδας clickaway.gr.

Υπεύθυνος δεδομένων

Η εταιρεία μας έφ' εξής "clickaway.gr" ή "Εταιρεία" με διεύθυνση Αλβέρτου Κοέν 4, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα είναι νομικά υπεύθυνη για την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, πληροφοριών έφ εξής "δεδομένα" τα οποία δημιουργούνται και καταχωρούνται κατά την επίσκεψή σας ή και κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα clickaway.gr. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προβολής, ταξινόμησης, σύγκρισης προϊόντων κ.α. καθώς και στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης παραγγελιοληψίας, αγοράς προϊόντων κ.α. έφ εξής "Υπηρεσίες" clickaway.gr.

Νομική υποχρέωση

Βάσει νόμου, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές κατά την χρονική περίοδο και με τον τρόπο τον οποίο αυτό χρειάζεται σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση.

Συλλογή δεδομένων

Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε τις κατηγορίες των δεδομένων και τα στάδια κατά τα οποία επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά. Η έναρξη της διαδικασίας αυτής πραγματοποιείται κατά την πρώτη και κάθε επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα clickaway.gr και συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.clickaway.gr.

 • Δεδομένα συσκευής

  Η κατηγορία αυτή σχετίζεται με την συλλογή δεδομένων από ηλεκτρονικές συσκευές μέσω των οποίων υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας. Συνήθως τέτοιες συσκευές είναι ο υπολογιστής, η κινητή τηλεφωνική συσκευή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα να υπάρξει χρήση της Ιστοσελίδας. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν την διεύθυνση IP, τον δρομολογητή, την γεωγραφική τοποθεσία, την διεύθυνση του επισκέπτη ή του εγγεγραμμένου χρήστη, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης της ιστοσελίδας όπως επίσης και του λειτουργικού συστήματος της συσκευής μέσω της οποίας γίνεται η επίσκεψη και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

 • Δεδομένα χρήσης

  Η κατηγορία αυτή σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας και μέσω αυτής δημιουργούνται και συλλέγονται δεδομένα σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα, τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας περιλαμβάνοντας τις σελίδες πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας, τη διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα και τη διαδρομή πλοήγησης στην ιστοσελίδα.

 • Δεδομένα χρήστη

  Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν όλες οι πιθανές πληροφορίες ή τα αναγκαία στοιχεία χρήστη τα οποία χρειάζονται για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται κατά την δημιουργία λογαριασμού, κατά την ενεργοποίηση συνδρομητικού πακέτου, κατά την εύρεση καταστημάτων και γενικότερα κατά τη διαδικασία της δημιουργίας, καταχώρησης και αποστολής παραγγελιών. Σε αυτά τα δεδομένα ανήκουν η ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email), το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας ή διεύθυνση αποστολής, η φωτογραφία του λογαριασμού, η ημερομηνία γέννησης, το φύλλο, ενδιαφέροντα και αγαπημένες ασχολίες (hobby), το εκπαιδευτικό επίπεδο και η επαγγελματική κατάσταση. Εάν ο χρήστης ανήκει στην κατηγορία των συνεργαζόμενων καταστημάτων θα ζητήσουμε επίσης επιπλέον στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 • Δεδομένα προώθησης

  Η κατηγορία αυτή σχετίζεται με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου (email) κατά την διάρκεια εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού και κατά την διάρκεια εγγραφής την κατάσταση αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 • Δεδομένα γενικού χαρακτήρα

  Σε αυτήν την κατηγορία αναφερόμαστε στα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται κατά ή προκύπτουν από την χρήση της ιστοσελίδας και σχετίζονται με την επιλογή προϊόντων και την δημιουργία αγορών και παραγγελιών, από την επιλογή αγαπημένων προϊόντων και καταστημάτων, από τις ποσότητες και αξίες αγοράς, πληροφορίες που συλλέγονται με την καταχώρηση των τρόπων πληρωμής, δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την μελέτη του χρόνου όπως χρονικές περιόδους, συχνότητα, συνθήκες κ.α.

 • Δεδομένα συναλλαγών

  Δεδομένα σχετικά με τις αγορές και σχετικά με τις παραγγελίες, την χρήση των υπηρεσιών, δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την εκτέλεση συναλλαγών όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό, την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email), πληροφορίες σχετικά με τον τραπεζικό λογαριασμό και πληροφορίες σχετικά με τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.

 • Δεδομένα δημοσιεύσεων

  Δεδομένα τα οποία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα με την πρόθεση τη δημοσίευση στο διαδίκτυο, όπως το όνομα χρήστη, σχετικές πληροφορίες του λογαριασμού χρήστη, όπως επίσης και το περιεχόμενο της δημοσίευσης της ίδιας.

 • Δεδομένα επικοινωνίας

  Σε αυτή την κατηγορία αναφερόμαστε σε δεδομένα τα οποία περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία με την ιστοσελίδα, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένου της χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), μέσω των ηλεκτρονικών εντύπων της ιστοσελίδας και περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο της επικοινωνίας αυτής και τα μεταδεδομένα (metadata).

 • Υπόλοιπα δεδομένα

  Οποιαδήποτε άλλο δεδομένο το οποίο δημιουργείται ή καταχωρείται στην ιστοσελίδα clickaway.gr.

Δεδομένα τρίτων

Πριν μας κοινοποιηθεί οποιοδήποτε πληροφορία ή δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα τρίτου, θα πρέπει πρωτογενώς να υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί απορρήτου.

Χρήση δεδομένων

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε χρησιμοποιούνται για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας clickaway.gr. Αναλυτικότερα:

 • Για τη διαχείριση της ιστοσελίδας clickaway.gr

 • Για την προσαρμογή και διαμόρφωση της ιστοσελίδας clickaway.gr στις επιλογές του επισκέπτη ή του χρήστη.

 • Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών της ιστοσελίδας clickaway.gr ανά επισκέπτη ή χρήστη.

 • Για την αποστολή παραγγελμένων προϊόντων.

 • Για την παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας clickaway.gr.

 • Για την εμφάνιση ή αποστολή συναλλαγών ή κινήσεων, πληρωμή παροχών και παραγγελιών, έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων, υπενθυμίσεων κ.α. τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

 • Για την αποστολή επικοινωνίας μη διαφημιστικού περιεχομένου.

 • Για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email ή μέσω sms σχετικά με αιτήματα χρήστη.

 • Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατόπιν εγγραφής στη σχετική κατάσταση αποστολής. Η εγγραφή αυτή μπορεί να καταργηθεί ανά πάσα χρονική περίοδο είτε μέσω σχετικής ρύθμισης είτε μέσω επικοινωνίας με το τμήμα υποστήριξης της ιστοσελίδας επιλέγοντας -εδώ-.

 • Για την αποστολή γενικών στατιστικών δεδομένων (άνευ προσωπικών δεδομένων) σε τρίτους.

 • Για τη διαχείριση της ασφάλειας της ιστοσελίδας και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης.

 • Για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας περιλαμβάνοντας και τη επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων της ιστοσελίδας.

 • Για άλλες χρήσεις στην ίδια κατηγορία.

Οι προσωπικές πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται στην ιστοσελίδα προς δημοσίευση θα επεξεργάζονται ή και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Επίσης, οι χρήστες ή και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν την δυνατότητα ρύθμισης της επεξεργασίας και δημοσίευσης των δεδομένων μέσω της λειτουργίας ελέγχου πολιτικής απορρήτου. Τέλος, η εταιρία δεσμεύεται για το απόρρητο των δεδομένων και στο πλαίσιο αυτό τα δεδομένα δεν θα δοθούν σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και σχετική συναίνεση – αποδοχή.

Δημοσίευση δεδομένων

Τα δεδομένα ενδέχεται να δημοσιευθούν στο σύνολο των εργαζομένων της ιστοσελίδας ή και της Εταιρείας συμπεριλαμβάνοντας στελέχη, ασφαλιστικούς και επαγγελματικούς συμβούλους, εκπροσώπους, προμηθευτές, υπεργολάβους, συνεργάτες και γενικότερα όπως αυτό απαιτείται για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας ή και της Εταιρείας και όπως προσδιορίζεται από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Στο πλαίσιο αυτό τα δεδομένα ενδέχεται να δημοσιευθούν στο σύνολο των εργαζομένων του ομίλου εταιρειών της Εταιρείας, σε θυγατρικές εταιρείες, σε εταιρείες και θυγατρικές εταιρείες ελέγχου χαρτοφυλακίου όπως αυτό απαιτείται για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας ή και της Εταιρείας και όπως προσδιορίζεται από την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Τα δεδομένα της ιστοσελίδας μπορούν να δημοσιευθούν:

 • Στον βαθμό και στο μέτρο που κρίνεται ή και απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί απορρήτου.

 • Σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία.

 • Με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου και την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές ή και τρίτους με σκοπό τη μείωση τυχόν πιστωτικού κινδύνου και την πρόληψη παράνομων πρακτικών.

 • Στο πλαίσιο προσέλκυσης επενδυτών ή και ενδιαφερόμενων αγοραστών με σκοπό την διάθεση επενδυτικών πακέτων ή μετοχών, την τμηματική ή ολική πώληση της ιστοσελίδας ή και άλλων ενεργειών τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

 • Με σκοπό την παροχή δεδομένων σε δικαστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή μετά από σχετική ενημέρωση της Εταιρίας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για το απόρρητο των δεδομένων και στο πλαίσιο αυτό δεν θα δημοσιεύσει τα δεδομένα σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση - συγκατάθεση.

Επεξεργασία δεδομένων εκτός ΕΕ

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτό προσδιορίζεται από την παρούσα πολιτική απορρήτου καθώς:

 • Η αποθήκευση και η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται στους servers της Εταιρείας και ενδέχεται τμήμα ή το σύνολο των servers να βρίσκονται εκτός Ελλάδας αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Συνεπακόλουθα, η επεξεργασία και η αποθήκευση των δεδομένων της ιστοσελίδας ενδέχεται να πραγματοποιείται σε χώρες και κράτη τα οποία δεν έχουν την αντίστοιχη νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία η Ιαπωνία η Κίνα και η Ινδία.

 • Τα δεδομένα της ιστοσελίδας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Παρότι η Εταιρεία καταβάλει προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης ή και της λανθασμένης χρήσης των δεδομένων από τρίτους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το αποτρέψει ολοκληρωτικά.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Σε αυτή την ενότητα ορίζεται η διαδικασία και η πολιτική διατήρησης και διαγραφής των δεδομένων η οποία που έχει σχεδιαστεί με βάση την εναρμόνιση της Εταιρείας με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική κείμενη νομοθεσία περί διατήρησης και διαγραφής των δεδομένων.

Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα κρίνεται ότι είναι απαραίτητο σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας. Παρόλα αυτά, διαγράφουμε τα δεδομένα:

 • Μετά από σχετική ενημέρωση από τον ενδιαφερόμενο.

 • Σε λογαριασμούς οι οποίοι παραμένουν ανενεργοί για 2 χρόνια.

Παρά τις υπόλοιπες διατάξεις που προβλέπει η ενότητα, θα διατηρήσουμε δεδομένα ή και έγγραφα ή και ηλεκτρονικά έγγραφα:

 • Στο βαθμό και στο μέτρο που κρίνεται ή και απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί απορρήτου.

 • Σε περίπτωση που τα δεδομένα σχετίζονται με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία.

 • Με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου και την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές ή και τρίτους με σκοπό τη μείωση τυχόν πιστωτικού κινδύνου και την πρόληψη παράνομων πρακτικών.

 • Με σκοπό την παροχή δεδομένων σε δικαστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή μετά από σχετική ενημέρωση της Εταιρείας.

Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για την αποτροπή απώλειας, κακής χρήσης ή / και αλλοίωσης των δεδομένων. Επίσης, η Εταιρεία αποθηκεύει το σύνολο των δεδομένων της ιστοσελίδας σε διακομιστές (servers) οι οποίοι προστατεύονται με κωδικούς και με τείχος προστασίας.

Όλες οι ηλεκτρονικές χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στην ιστοσελίδα προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης. Παρόλα αυτά, καθώς η μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής και συνεπακόλουθα δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση από την Εταιρεία για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών, η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή του ενδεχόμενου κίνδυνου που ενέχει η μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Τροποποίηση πολιτικής

Μπορεί να μεταβάλουμε την πολιτική μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην παρούσα σελίδα της ιστοσελίδας. Θα πρέπει περιστασιακά να γίνεται έλεγχος της παρούσας σελίδας ώστε να γίνεται κατανοητή οποιαδήποτε μεταβολή της πολιτικής απορρήτου. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να υπάρξει ενημέρωση για τις μεταβολές της παρούσας πολιτικής μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων της ιστοσελίδας.

Τα δικαιώματα σας

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής δεδομένων τα οποία διατηρούνται στην ιστοσελίδα κατά παραγγελία / ενημέρωση. Η διαδικασία κατά περίπτωση:

 • Μπορεί να ενέχει κόστος ή / και τέλος παροχής δεδομένων.

 • Μπορεί να απαιτηθεί ή παροχή επαρκών στοιχείων ταυτοποίησης όπως θεωρημένη από συμβολαιογράφο φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας, φωτοτυπία λογαριασμού υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για ταυτοποίηση της διεύθυνση ή άλλου εντύπου για την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντα.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει τα δεδομένα για την επιτρεπόμενη από το νόμο περίοδο.

Υπάρχει η δυνατότητα αίτησης διακοπής της επεξεργασίας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα διακοπής χρήσης της ιστοσελίδας και των παρεχομένων υπηρεσιών αυτής.

Εξωτερικές ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες και συνδέσμους από / σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει και να φέρει ευθύνη για τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων αυτών.

Ενημέρωση πολιτικής

Σε περίπτωση που κατά την άποψή σας χρειάζεται κάποια αλλαγή στην παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ιστοσελίδα -εδώ- συμπληρώνοντας στο θέμα επικοινωνίας Πολιτική Απορρήτου.

Πολιτική cookies

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την πολιτική cookies -εδώ-

Πληροφορίες